საქართველოში მარიხუანის შეძენა/შენახვის და მცენარე კანაფის დათესვა/მოყვანის სამართლებრივი შედეგები ⚖

საქართველოს კანონმდებლობით, მარიხუანის შეძენა-შენახვა, ნებისმიერი ოდენობით არის დასჯადი ქმედება. დეკრიმინალიზებულია, მხოლოდ, მისი მოხმარება, რაც კანონმდებლობის მიხედვით, ნიშნავს ადამიანის ბიოლოგიურ მასალაში (შარდი/სისხლი) მისი კვალის აღმოჩენას. რაც შეეხება შეძენა-შენახვას, მარიხუანის (იგულისხმება მცენარისგან გამოცალკევებული მისი ნებისმიერი ნაწილი, ყვავილი, ფოთოლი თუ ღერო, არ აქვს მნიშვნელობა) შეძენა-შენახვა დასჯადია, როგორც ადმინისტრაციული, ასევე სისხლის სამართლის კანონმდებლობით.

საქართველოში მარიხუანის შეძენა/შენახვის და მცენარე კანაფის დათესვა/მოყვანის სამართლებრივი შედეგები…
საქართველოში მარიხუანის შეძენა/შენახვის და მცენარე კანაფის დათესვა/მოყვანის სამართლებრივი შედეგები…
Cannapedia

კანაფის ენციკლოპედია