ჯანმრთელობა და მარიხუანასგან მიღებული სარგებელი

ანელებს კიბოს უჯრედების ზრდას

კვლევების მიხედვით, კანაბიდიოლი ამცირებს და აჩერებს კიდეც კიბოს უჯრედების გავრცელებას სიმსივნის ზრდაზე მიმართული სპეციფიკური გენების დათრგუნვით

მკურნალობს გლაუკომას

მარიხუანას მოწევა ამცირებს გლაუკომასთან დაკავშირებულ თვალის გაზრდილ წნევას. ამცირებს პარკინსონის დაავადებისგან გამოწვეულ კანკალს. ისრაელში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ პარკინსონის მქონე ადამიანებში შემცირდა კანკალი და ტკივილი, ამასთანავე გაუმჯობესდა ძილის ფუნქციები მარიხუანის მოწევის შემდეგ

ეხმარება ცე-ჰეპატიტის მკურნალობას

მარიხუანას მომხმარებლებს უფრო მეტად მიჰყავდათ ცე-ჰეპატიტის მკურნალობა ბოლომდე (86%), ვიდრე სხვა პაციენტებს, რომლებიც არ მოიხმარდნენ მარიხუანას (29%)

მკურნალობს კროჰნის დაავადებას

კვლევების მიხედვით, კანაფი აუმჯობესებს კუჭ-ნაწლავის პრობლემებს კროჰნის დაავადების მქონე პაციენტებში

ამსუბუქებს ართრიტის სიმპტომებს

ართრიტის მქონე პაციენტებმა აღნიშნეს ტკივილის შემცირება და ძილის გაუმჯობესება კანაბინოიდების შემცველი მედიკამენტების მოხმარების შემდეგ

ამცირებს შფოთვას

ჰარვარდის კვლევის მიხედვით, მარიხუანას მოხმარება ამცირებს შფოთვის დონეს

ასთმა

კვლევის მიხედვით, რომელიც ასთმის მქონე პაციენტებს აკვირდებოდა 20 წლის განმავლობაში, მარიხუანის ზომიერი მოწევა აუმჯობესებს პულმონარულ ფუნქციონირებას

ამცირებს PTSD-ის სიმპტომებს

წინასწარი კვლევის მიხედვით, მარიხუანა აუმჯობესებს PTSD-სთან დაკავშირებულ სიმპტომებს, როგორებიცაა ე.წ „ფლეშბექები“, ძილის დარღვევები და აგიტაცია

ტკივილგამაყუჩებელი მოქმედება

ვისაც აწუხებს ქრონიკული ტკივილები აღნიშნავენ, რომ მარიხუანას მოწევა უფრო ეფექტურია ტკივილის შესამცირებლად, ვიდრე ასპირინი

ფორმის შენარჩუნება

--

--

კანაფის ენციკლოპედია

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Cannapedia

Cannapedia

კანაფის ენციკლოპედია